Oppland Sp for rettighetsfesting av BPA

Oppland Senterparti går på årsmøtet inn for rettighetsfesting av BPA.

Noen sitater:

Dessverre er det noen som reduserer rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse for funksjonshemmede (BPA) til et økonomisk og et administrativt spørsmål.

og

BPA innebærer at funksjonshemmede med assistansebehov blir arbeidsledere for sine assistenter, lærer dem opp og bestemmer innenfor det tildelte timetallet hvilke oppgaver assistenten skal utføre, når og hvor det skal skje. Lovpålagte tjenester til funksjonshemmede barn med tilpasset behov, kan med fordel organiseres gjennom BPA.

Bedre kan det knapt sies. Regjeringen bremser og utreder igjen og igjen, uten at den blir klokere eller man kommer noen vei. Alle med behov for assistanse har allerede rett til å få det, men kommunen kan bestemme at den vil organisere dette gjennom pleie- og omsorgstjenestene, noe som ofte betyr et ganske rigid regime. Et kommunalt “omsorgstilbud” i hjemmet betyr at mange funksjonshemmede ikke får den frihet til å organisere sitt liv, eller “uorganisere” det, om man vil. Dessuten kan det rigide regimet gjøre det svært vanskelig å delta i arbeidslivet, gå på skole eller studere. Man er ikke sin egen sjef, og kan ikke omprioritere. Det betyr også at det stadig kommer nye omsorgsarbeidere inn i eget hus, inn på badet og på soveromet, og alle må læres opp, på tross av det kan være lenge til den samme personen kommer tilbake.

Ikke å ha BPA betyr for mange ufrihet, at man lever som i en institusjon i eget hjem.

Kampen for BPA-rettighetsfesting er en kamp for likeverd og frihet. Dertil er det en urasjonell bruk av arbeidskraft, men det er en annen sak.

Les hele leserbrevet i oa.no

In