Kategori: BPA

 • Kirsti

  Kirsti

  https://optimalassistanse.no/2015/kirsti-cath-dahle-er-dod-1/ Historien om oss (et lite utdrag) Min første kontakt med Kirsti skjedde på nettet, i en prategruppe på nettet, november 1997. Kirsti fortalte etterhvert at hun hadde en medfødt svekkelse i musklene, kalt Spinal Muskelatrofi (SMA) som gjorde at hun hadde behov for å benytte rullestol og en del menneskelig assistanse for daglige gjøremål.…

 • Oppland Sp for rettighetsfesting av BPA

  Oppland Senterparti går på årsmøtet inn for rettighetsfesting av BPA. Noen sitater: Dessverre er det noen som reduserer rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse for funksjonshemmede (BPA) til et økonomisk og et administrativt spørsmål. og BPA innebærer at funksjonshemmede med assistansebehov blir arbeidsledere for sine assistenter, lærer dem opp og bestemmer innenfor det tildelte timetallet hvilke…

 • Selvstyrt personlig assistanse for personer med ulike former for nedsatt funksjonsevne

  Selvstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig bistand for personer med betydelig funksjonsnedsettelse, og med behov for assistanse i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Den som har behov for assistansen er selv arbeidsleder og påtar seg ansvaret for organisering og innhold i forhold til sine behov. Målet er at…

 • Hva er det med Høyre?

  Frihet til å velge, frihet til å ta egne beslutninger og frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv er byggesteiner i Høyres samfunnssyn. Samfunnet bygges nedenfra – med utgangspunkt i det enkelte menneske! Der andre partier vil velge for deg, vil Høyre la deg velge. Sjelden ser vi dette så tydelig som…