Gratulerer Vestfold

I morges åpnet endelig ombygget E18 mellom Tønsberg og Sandefjord (Gulli-Langåker).

Parti fra E18-Vestfold
Foto: Jarle Foss, Statens Vegvesen
  • 25 km
  • Utvidet fra 2 til 4 felt (enkelte strekninger hadde riktignok 3 felt før)
  • Nye kryss med lange ramper og god kapasitet
  • 26 meter total veibredde
  • Nye miljøtunneler og bedre støyskjerming
  • Gang- og sykkelvei langs parallellveien (fv 256 Raveien)
  • Kostet ca 3,3 milliarder 2014-kroner

De høytrafikkerte europaveiene på Østlandet består av tre strenger ut fra Oslo, mot Svinesund, mot Hamar/Elverum og mot Grenland/Sørlandet. Disse tre har vært Norges verste dødsveier.

Førstnevnte sto ferdig i sin helhet høsten 2008, mens de andre er under utbygging. Allerede i høst åpner Minnesund – Labbdalen på E6 nordover.

Vestfold må vente ennå noen år på veien forbi Larvik, men man er i gang for fullt der. Videre gjennom Grenland prosjekteres, og først ute blir Rugtvedt – Dørdal, hvor dødsulykkene nærmest skjer med forutsigbar frekvens.

Et viktig ledd på E18 mot Sørlandet er nettopp den lange strekningen gjennom “tjukkeste” Vestfold. Byene ligger tett, noe få km utenfor E18. Trafikken er godt over 25 000 kjøretøy pr døgn i årsgjennomsnitt, og adskillig høyere sommerstid. Andelen tungtrafikk er svært stor. Slik trafikk kan ikke trygt avvikles på 2 felt uten midtdeler. Med hel, hard midtdeler kan den bli mer trygg, men med køer hele dagen om sommeren. Det siste har vært situasjonen i området de siste tjue årene.

Den nye strekningen får fartgrense kun 80 km/t nå i sommer. Det er fordi det fortsatt skal gjøres arbeider ved veien. Arbeidet skal utføres av levende, sårbare mennesker, tvunget til å jobbe slik, for at vi skal komme fram.

I morges hilste bilistene veiarbeiderne med tommel opp og fornøyde smil. La ikke veiarbeiderne betale med sine liv, som “takk”, ved å kjøre for fort, selv om veien er fin, rett og bred. Det er en helt spesiell grunn til 80 nå. Jeg ber alle vise respekt og ligge unna gasspedalen der i sommer.

Til høsten blir det 110 helt fra Drammen (Eik) og nesten til Larvik (Bommestad).