Selvstyrt personlig assistanse for personer med ulike former for nedsatt funksjonsevne

Selvstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig bistand for personer med betydelig funksjonsnedsettelse, og med behov for assistanse i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Den som har behov for assistansen er selv arbeidsleder og påtar seg ansvaret for organisering og innhold i forhold til sine behov. Målet er at den som har behov for assistansen får et aktivt og mest mulig uavhengig liv, til tross for sin funksjonsnedsettelse.

BPA er hjemlet i lov og forskrifter slik at hver kommune skal tilby dette, basert på behovet til hver enkelt innbygger som har en betydelig funksjonsnedsettelse.

Tilbudet vil normalt bestå enten av at kommunen selv vil stå for drift og være arbeidsgiver for assistentene, eller av at den har tjenestegodkjent et utvalg av private tilbydere for denne oppgaven. Det er også mulig for personen med funksjonsnedsettelse å være egen arbeidsgiver gjennom et enkeltpersonforetak, men dette er ennå ganske uvanlig.

Firmaet OptimalAssistanse AS er et selskap som tilbyr å drive selvstyrt personlig assistanse (BPA) i samarbeid med kommunene og den enkelte arbeidsleder. OptimalAssistanse AS er tjenestegodkjent i en rekke kommuner på Østlandet, etter anbud. Blant disse kan nevnes spesielt kommunene i «Vestregionen», herunder Asker, Bærum og Drammen, samt omkringliggende kommuner. Dessuten Råde og Rælingen kommuner.

OptimalAssistanse innehar 17 års erfaring med BPA i Norge. Jeg er selv deleier og styremedlem i dette selskapet.

OptimalAssistanse AS arrangerer nå en et seminar, eller en «fagdag», i et møtelokale på Inspiria Science Center, Grålum ved E6, Sarpsborg, Østfold.

Er du interessert i temaet personlig assistanse (BPA) kan du melde deg på her.

For den enkelte med nedsatt funksjonsevne på et eller annet område er BPA et verktøy for å realisere et selvstendig og uavhengig liv, og for personlig frihet. Det betyr vekt på at man i hovedsak er en frisk og en «oppegående» samfunnsdeltaker, fremfor syk og alltid hjemmeværende, eller «fengslet» som institusjonsinnlagt person.

Selvstyrt personlig assistanse (BPA) er fremtidens svar på «omsorg» og «innesperring» i unødvendige, kostbare og tungdrevne institusjoner. BPA er ikke bare en såkalt «hjemmetjeneste», men er med deg ut i verden, i butikken eller parken, på «byen», møter eller ferier osv. Besøk OptimalAssistanse AS for mer informasjon.


Publisert

i

,

av

Stikkord: