Stikkord: BPA

 • Selvstyrt personlig assistanse for personer med ulike former for nedsatt funksjonsevne

  Selvstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig bistand for personer med betydelig funksjonsnedsettelse, og med behov for assistanse i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Den som har behov for assistansen er selv arbeidsleder og påtar seg ansvaret for organisering og innhold i forhold til sine behov. Målet er at…

 • Hva er det med Høyre?

  Frihet til å velge, frihet til å ta egne beslutninger og frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv er byggesteiner i Høyres samfunnssyn. Samfunnet bygges nedenfra – med utgangspunkt i det enkelte menneske! Der andre partier vil velge for deg, vil Høyre la deg velge. Sjelden ser vi dette så tydelig som…

 • Krev rett til selvstyrt personlig assistanse for alle funksjonshemmede

  Det er NÅ i disse dager og timer, slaget står om norske funksjonshemmede borgere er like mye verdt som andre eller ikke. Arbeiderpartiet, for tiden det største partiet på Stortinget, og det største i Regjeringen, skal bestemme seg om de vil godta en rettighetsfesting av BPA eller ikke. Hvem vil godta å leve et liv…

 • Du får ikke styre ditt eget liv så lenge vi bestemmer, hilsen de rødgrønne

  Du får ikke styre ditt eget liv så lenge vi bestemmer, hilsen de rødgrønne

  Å styre sitt eget liv, ikke være underlagt et institusjonsliknende regime for når man skal spise, drikke, sove, gå på do, gå på jobben, gå på kino, se TV, gå på restaurant, ta ferie også så videre bør være en ganske så selvsagt rett for alle, så sant du ikke er dømt til noe annet.…