Stikkord: kulturliv

  • En stemme til Kuran

    Noe av det beste med Høyres politikk er at nesten alle snakker om den. Høyre er nemlig opptatt av mennesker, ikke milliarder.

  • Fredrikstad mot 2020

    Fredrikstad mot 2020

    På tross av at Fredriksstad Blad forsøker skape tvil om saken: Det er ingen tvil om at Fredrikstad Høyre satser på kunnskap i skolen. De virkemidler partiet vil bruke for å nå målet er: Fredrikstad Høyre vil satse enda mer på øke lærernes kompetanse. Vi vil øke ressursene til etter- og videreutdanning av lærere. Styrke…