En stemme til Kuran

Noe av det beste med Høyres politikk er at nesten alle snakker om den. Høyre er nemlig opptatt av mennesker, ikke milliarder.

Noe av det beste med Høyres politikk er at nesten alle snakker om den. Høyre gjør det, men det er også ganske spesielt at Arbeiderpartiet er så veldig opptatt av å snakke om Høyres politikk. Sist ute var Terese Troy Prebensen gjennom et leserinnlegg i Fredriksstad Blad 6. september.

Når Høyre snakker om vår politikk er det mennesker vi snakker om. Når Arbeiderpartiet snakker om fellesskapet vet vi at det i virkeligheten er det offentlige man mener, kommunen, institusjonene og Nav de snakker om.

Når Høyre snakker om kunnskap i skolen er det ikke antall lærere vi snakker om. Vi snakker om elevenes kunnskaper. Skal elevene, våre yngste mennesker, få mer og bedre kunnskap må lærerne, de vi har, gis mulighet til å bli bedre, både pedagogisk og kunnskapsmessig.

Når Høyre snakker om å skape verdier, er det ikke å belaste menneskene som bor i Fredrikstad med økede skatter, men å sikre at virksomhet, næringslivet først og fremst, får mulighet til å tjene de pengene som i sin tur betaler lønninger og sikrer arbeidsplasser.

Når Høyre snakker om kvalitet i omsorgen er det ikke antallet “varme hender” vi mener. Vi mener en omsorg som gir mennesker det det enkelte av dem trenger der og da. Det er ikke nok med et “tilbud” og “plass”, men å bli sikret et anstendig liv, hjemme eller sykehjem, på tross av at man selv ikke kan dekke sine behov selv.

Når Høyre snakker om mennesker med en funksjonshemming så er vi opptatt av at de har rett til et selvstendig liv, muliggjort ved personlig assistanse, og ikke tvinge dem til et regelstyrt liv på en institusjon, slik Arbeiderpartiet gjør.

Når Høyre snakker om trygge lokalsamfunn så er det fordi menneskene som bor i samfunnet trenger frihet fra kriminelle gjenger, ran, tyverier, mobbing, hærverk, rusmisbruk og livsfarlig trafikk.

Når Høyre, og spesielt Peter Kuran selv, snakker om rusomsorg, så vet vi at han snakker med et stort engasjement for mennesker med et rusproblem.

Når Høyre snakker om flere, bedre og tryggere veier er det fordi mennesker skades og dør på dem, noen ganger på grunn av veien i seg selv. Og fordi det å kunne komme frem raskt og trygt er noe som gir mennesker et bedre liv, både sosialt, i sin jobb eller i sin næringsvei.

Når Høyre ønsker å redusere eiendomskatten i Fredrikstad er det fordi denne skatten for svært mange mennesker er en urimelig byrde, en byrde som ofte rammer de som minst er i stand til å tåle den ut fra sin økonomi.

Fredrikstad Høyre er glad i Fredrikstad by. Høyre vil styrke byen som studentby og som kulturby, fordi dette er viktig for oss mennesker som bor, arbeider eller studerer i byen. Og fordi en levende by tiltrekker enda flere mennesker.

Når Fredrikstad Høyre snakker om valgfrihet er ikke fordi «alle skal med» på et eller annet opplegg man mener er best for alle, men det er fordi mennesker selv ønsker, og har krav på, å få velge hva de mener er best for seg og sitt liv.

Det er denne politikken Fredrikstad Høyre står samlet om og bak sin ordførerkandidat, den erfarne Peter Kuran.

Så kan Arbeiderpartiets Terese Troy Prebensen gjerne skrive brev til «bla’», snakke for kommunens økonomi og forsøke innbille vanlige mennesker at et underskudd på noen millioner er «i grøfta» og «kjempestore» greier, i et budsjett som sier milliarder.

Fredrikstad Høyre har ikke vært blant de største partiene i bystyret siste periode, og Peter selv ikke mer enn passelig fornøyd med hva vi, som en mellomstort parti i bystyret, totalt sett har fått til i disse fire årene.

Men en ting er sikkert, og det er at kommunen er mer effektivt drevet nå, og som alltid finansiert av skattepenger fra mennesker som bor i Fredrikstad, enn den var under Ap-styret. Og Høyre vil fortsette denne kursen, få mer for pengene, mer til menneskene i byen vår. Vi tror faktisk at når det gjelder akkurat kommuneøkonomien så er det noe vi trygt kan si «årnær sæ» om, så langt. Høyre skal ordne den, Peter kan og skal ordne den, som ordfører og byens ansikt utad, om velgerne vil.

Vi stemmer Høyre fordi vi er opptatt av mennesker, ikke milliarder.

(Også publisert som artikkel på «Mitt Fredriksstad Blad»)