NAV, fellesskapet og SV

Jeg har tidligere skrevet kritisk om NAV. Jeg har etterhvert kommet til at NAV-reformen, uansett gode intensjoner, neppe burde vært satt i gang nå, ikke uten bedre forberedelser.


NAV er en katstrofe
.

Nå vil SV slå sammen Vegdirektoratet, Jernbaneverket og Kystverket til én stor transportetat! Stakkars Vegvesenet, som ennå forbereder overgangen til utvidede regionale veiforvaltninger fra 2010. En ny reform lanseres altså før den forrige er satt ut i livet.

Hvorfor ikke samle alt offentlig under én monolittisk og totalitær super-etat, Felleskapsetaten? Etater vil oss jo så vel, og er ufeilbarlige. Helsevesenet, domstolene og Norges Bank bør også komme inn der. Sammen med det parlamentariske system er alle ideer om maktfordeling herved og endelig avlivet. Staten = “felleskapet” = “ett, én etat”, til beste for alle.

Så kan vi døpe om staten til “etaten”. Alle blir lykkelige. Alle har værsågod være fornøyd med denne. De som ikke er, er motstandere av “fellesskapet” vårt.

Gruppa retter bred kritikk mot New Public Management – en omdiskutert filosofi som går ut på å markedsorientere offentlige tjenester. Tankegangen bak er at disse styringsprinsippene vil føre til økt effektivitet og bedre tjenester, men kritikere hevder det fører til mer byråkrati, dårlige tjenester og dårligere arbeidsvilkår.

Nei, folk (markedet) vet ikke sitt eget beste. SV vet. SV-staten vet. Utrolig at dette partiet er med i regjeringen ennå.


Publisert

i

av

Stikkord: