Snikislamisering?

Ville innføre shariaråd i Norge: Fremskrittspartiet.

Etter gjennomlesning av samtlige saker er det klart dette dreier seg om enkelte krav og forslag, og at knapt noe er gjennomført. Unntak for et grisebilde som ble fjernet, og at en enkelt skole har innført kjønnsdelt svømmeundervisning.

Det foregår med andre ord overhode ingen “islamisering”, slik FrP definerer det.

Er det “snikislamisering” om muslimske familier henvender seg til butikksjefen i sin nærbutikk og ønsker et tilbud av halal-slaktet kjøtt?

Er det liberalt å tvinge noen til handlinger som strider mot deres religiøse tro?

Vi har mest offentlig eide og drevne skoler og sykehjem. Vi har en historie med kristne formålsparagrafer for både skole og barnehage. Ikke-kristne, herunder humanetikere, har kjempet imot dette. De ble beskyldt for å “avkristne” Norge.

Da jeg gikk på skolen var ikke bare gymtimene kjønnsdelt, men tilmed sløyd/håndarbeid, selv om det ble gjort forsøk med enhetsklasser. At én skole gjør unntak fra dette i dag er positivt, det gir mangfold og valgfrihet. Noen ganger går enkeltes valgfrihet ut over andres. Da å man forsøke finne kompromisser og unngå konflikter. Ting løses lokalt. Det går galt om sentrale yndigheter skal tvinge gjennom prinsipper når det er snakk om bagateller. Vi ønsker at alle skal ha svømmeundervisning, altså får man tilrettelegge eter ønsker. Alternativet er kanskje at de ikke møter opp. Man kan ikke hente elever med politiet og tvinge dem i dusjen og ut i bassenget.

Ellers er det interessant dette med banker som har betingelser som passer med islamske prinsipper. Ikke fordi jeg har sansen for dem, men fordi slikt må være opp til enhver, både bank og låntaker. Å nevne slikt som “snikislamisering” er bare tull.

Ellers består FrPs skremselsliste av ulike små forslag som jeg, under gitte betingelser, kunne være helt for å prøve ut. Spesielt konfliktråd. Muslimer må da gjerne ha sine egne konfliktråd, bare jeg slipper å forholde meg til dem. At det kan føre til at flere muslimske kviner får skille seg er jo interessant.

Så den såkalte “snikislamiseringen” FrP er så veldig imot er jeg mest for, eller helt indifferent til. Alkoholfrie puber, gjennomført ved lov, er dog bare tull. Det er nok av alkoholfrie serveringssteder. Det er ingen tvang her.

Siv Jensen skal ha takk for å tatt opp problemet, og fått det utdypet, slik at vi kan se hva det innebærer. Det er en viktig og riktig debatt. Men den må være basert på virkeligheten, ikke bare vise til visse ideer og forslag fra enkelte de siste årene.

Jeg er for et liberalt samfunn med stort mangfold, valgfrihet og størst mulig individuell frihet, også for de som ikke tilhører majoriteten i alle spørsmål.

I Norge har vi kristne helligdager. Disse har jeg ingen interesse av å feire. Jeg vil heller ha fri for å feiere menneskerettighetene, det frie ord og religionsfriheten.

FrP skryter på seg å være et liberalt parti. Fellesskap og valgfrihet er slagordene. I virkeligheten er det en konformt samfunn, med vekt på kristne tradisjonsverdier FrP fremmer. Man er på jakt etter nye “avvikere”, nå som homofile, jøder, samer, alenemødre, kommunister og kjettere ikke kan brukes lenger. Muslimene er helt ideelt å trekke frem.

Så gjelder det å skremme opp fol, lage skrekkscenarier om “muslimsk flertall” basert på ennå ufødte individer. Som om religion og kultur er arvelig. Å skremme med farlige fiender har alltid vært en vei til makt.

Det er to tendenser som skjer samtidig med innvandrere, nemlig integrering og segregering. For at integrering skal skje, og det vil alle, så kreves liberalitet, samtale, kompromisser og konfliktløsning. Alternativet er segregering og gatekamper.

FrP prater så fint om integrering, men hisser gjerne opp til konflikt med unyanserte skremsler.

Jeg om nettopp fra provinsen Krabi i Thailand, der ulike religioner lever side om side og feirer hver sine høytider. Visstnok inviteres alle til disse. Man har respekt for at hver har sin tro, og man vet at man må finne måter å leve sammen på.

Det er andre langt viktigere ting en såkalt “snikislamisering” i Norge. Også ting FrP er opptatt av, som f.eks organisert kriminalitet og mafiatilstander. Det er velgere å vinne på det også.

Til slutt anbefaler jeg gjerne Vampus’ blogginnlegg av 23. januar.