Bjørvika i Oslo – snart helt nytt kjøremønster

Mandag morgen 20. september 2010 kl 05:30 åpner den nye veisystemet i Bjørvika sin første etappe, etter 5 års byggetid. Det betyr at Bjørvikatunnelen mellom Loenga og Havnelageret blir satt under trafikk i begge løp. Dessuten åpner Grønliatunnelen, en lokalvei mellom Grønlia på sydsiden og Gamlebyen ved Kongsveien (den opp forbi Sjømannsskolen) på nordsiden. Mens andre etappe (sekundært vei- og gatenett) bygges ferdig vil det bli meget kronglete å kjøre for alle andre enn de som skal rett gjennom E18/rv190/E6. De bilistene som får disse store utfordringene et par år er alle som skal til/fra Oslo S, Ring 1, rv 4 Tøyen/Carl Berner, Kongsveien/Holtet, Rådhusgata/Sentrum S og danmarksbåtene ute på Vippetangen.

Vi snakker om åpningen av hoveddelen av Norges største, dyreste og mest kompliserte veianlegg gjennom tidene. Dette forandrer Oslo for all tid, slik Festningstunnelen gjorde det for omtrent 20 år siden. Overgangsfasen blir innviklet, men resultatet om et par år trolig meget oversiktlig og greit.

Les mer og vis oppklarende animasjon på kart for akkurat DITT kjøremønster (i overgangsfasen på et par år)

Oppdatering: Vegvesenet sier mandag morgen: Ta det rolig og følg skiltene


Publisert

i

av

Stikkord: