Stikkord: Vegvesenet

 • Bispelokket rives

  Bispelokket rives

  Det som inntil 2010 var Norges mest trafikkerte veikryss, eller «trafikkmaskin», og samtidig en av de styggeste, fra 1966, skal nå rives. Oslos, og Norges, nye paradegate, Dronning Eufemias gate, skal bygges i området. «Lokket», et treplanskryss, var i perioden 1966-2010 forbindelsen mellom E18 (Stockholm-Oslo-Kristiansand) og riksvei 4 (Oslo-Gjøvik-Biri), samt inntil september 2011 også forbindelsen…

 • Kaotisk helg i Oslo

  Ferdigstillingen av Bjørvikaprosjektet er et gigantisk skyvespill, der man flere ganger må flytte trafikken for å få bygget ferdig parseller og kryss. For Operatunnelen er dette nå siste forskyvning. I Operatunnelen, der den nye Bjørvikatunnelens vestgående løp går over i den eldre Festningstunnelen, bygges Havnelagerkryssets del for vestgående trafikk (delen for østgående trafikk er jo…

 • Bortkastede milliarder?

  I dag åpnet bare første etappe av Norges største veiprosjekt noensinne. Bjørvikaløpet (senketunnelen) ble koblet sammen med Festningsløpet og Ekebergløpet, med toveis trafikk og danner den seks felt brede Operatunnelen. Men hva skjedde? Jo, det oppsto rekordlange køer i morges! Enkelte er forbannet og lurer på om milliardene er bortkastet. Noe av dette, må man…

 • Tidenes bilkøer i Oslo kommende lørdag (varsel)

  Tidenes bilkøer i Oslo kommende lørdag (varsel)

  Oslo stengt for gjennomkjøring, så og si. Også den nye tunnelen blir innsnevret på grunn av toveis trafikk

 • Bjørvika i Oslo – snart helt nytt kjøremønster

  Mandag morgen 20. september 2010 kl 05:30 åpner den nye veisystemet i Bjørvika sin første etappe, etter 5 års byggetid. Det betyr at Bjørvikatunnelen mellom Loenga og Havnelageret blir satt under trafikk i begge løp. Dessuten åpner Grønliatunnelen, en lokalvei mellom Grønlia på sydsiden og Gamlebyen ved Kongsveien (den opp forbi Sjømannsskolen) på nordsiden. Mens…

 • Politiet, vegvesenet og elsykler

  Politiet, vegvesenet og elsykler

  En «Scootipuff» er en tråskuter (sykkel) med elektrisk hjelpemotor. Batteriene lades og man kan kjøre den på prinsipielt tre måter: Med «håndspeed» opp til kun 6 km/t. Kjøretøyet er da å regne som en (tohjuls) elektrisk rullestol Med pedaltråkk og motorhjelp opp til 25 km/t. Den er da en tråsykkel med hjelpemotor Over 25 km/t…

 • Veibløffen

  Regjeringen foreslår å bevilge totalt 14,85 milliarder til veiformål i 2007, noe som utgjør summen i årets elendige veibudsjett pluss fattige 1,2 milliarder, herunder inndekning av pris- og lønnsstigning. Man skal være klar over at svært mye går til trafikktilsyn, drift og vedlikehold. At vedlikeholdet av veiene nå økes opp til det nivå det må…