Bjørvika kjøremønster 2011

Bispelokket rives

Det som inntil 2010 var Norges mest trafikkerte veikryss, eller «trafikkmaskin», og samtidig en av de styggeste, fra 1966, skal nå rives. Oslos, og Norges, nye paradegate, Dronning Eufemias gate, skal bygges i området. «Lokket», et treplanskryss, var i perioden 1966-2010 forbindelsen mellom E18 (Stockholm-Oslo-Kristiansand) og riksvei 4 (Oslo-Gjøvik-Biri), samt inntil september 2011 også forbindelsen mellom Ring 1 og E18. Etter at Nordenga bru nylig ble åpnet, går Ring 1 nå der, over sporene på Oslo S. Krysset hadde hele 120 000 kjøretøy pr døgn i årsgjennomsnitt inntil 2010, senere kun ca 40 000.

Avisene skriver at det blir kaos. Det tror jeg ikke, annet enn for de første dagene, inntil folk har lært seg sjekke skiltene og følge dem. Bjørvika-utbyggingen er et gigantisk, vedvarende puslespill med veiforbindelser, slik at trafikken kan opprettholdes mens hele veisystemet skiftes ut. Rundkjøringen på «lokket» skiftes ut med en midlertidig, ny rundkjøring i den gamle E18-traseen, mellom Oslo S og Børsen.

Slik vil det se ut fra november 2011 og noen måneder:

Bjørvika kjøremønster 2011

Detaljerte kjøremønstre fra → til:

Merk at påkjøringsrampene til og fra vestgående løp i E18 Operatunnelen, ved Havnelageret, ennå ikke er ferdige. Dermed må man fortsatt ta turen bort til Grønlia for å komme inn på E18 mot Drammen. Rampene ved Havnelageret åpnes til våren (2012). Opp-rampen fra vest (i østgående løp) av E18 Operatunnelen har jo alltid vært der, og ned-rampen mot øst (mot Stockholm, Göteborg og Trondheim) åpnet jo i fjor, når Operatunnelen åpnet.


Publisert

i

av

Stikkord: