Frihet og fellesskap – Fugelli og Høyre

Arbeider du i en bedrift? Synger du i kor? Driver du idrett i et idrettslag? Har barn i barnehage eller på skole? Er du engasjert i Røde Kors eller annen frivillig organisasjon? Organiserer du by- eller bygdefester eller kulturfestivaler? Utvikler du programvare gjennom systemer for samarbeid? Aksjonsgruppe for bedre skolevei? Kort sagt, deltar du i … Fortsett å lese Frihet og fellesskap – Fugelli og Høyre

Fuglefluktlinjen gjennom 150 år

Fuglefluktlinjen er betegnelsen på transportkorridoren, for vei og jernbane, mellom København og Hamburg (generelt mellom Skandinava og det europeiske kontinent) over Østersjøen. Korridoren er den korteste, strake og nærmest en luftlinje, en linje fugler ville bruke, derav navnet. På 1860-tallet var jernbaner fremtidens fantastiske fremkomstmiddel, og nye jernbaner ble anlagt over hele Europa. Naturlig derfor … Fortsett å lese Fuglefluktlinjen gjennom 150 år

Hvorfor Offentlig-Privat-Samarbeid (OPS) om infrastruktur

Debatten om alternativ finansiering av infrastruktur, eller i alle fall om veier, ser ut til å dreie seg kun om brukerbetaling, altså "bompenger", eller nåvået på dette. Man oppretter et bomselskap og tar opp lån for å finansiere lokale investeringer, får Stortinget med, og setter i gang. Bygging og drift skjer likevel hovdsakelig etter tradisjonell … Fortsett å lese Hvorfor Offentlig-Privat-Samarbeid (OPS) om infrastruktur

Oppland Sp for rettighetsfesting av BPA

Oppland Senterparti går på årsmøtet inn for rettighetsfesting av BPA. Noen sitater: Dessverre er det noen som reduserer rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse for funksjonshemmede (BPA) til et økonomisk og et administrativt spørsmål. og BPA innebærer at funksjonshemmede med assistansebehov blir arbeidsledere for sine assistenter, lærer dem opp og bestemmer innenfor det tildelte timetallet hvilke … Fortsett å lese Oppland Sp for rettighetsfesting av BPA

Hvorfor EU? Taler verdt å lese, også for den som ikke liker EU

Nobelkomiteens leder, Thorbjørn Jaglands tale, oversatt til norsk av ANB/NTB: (mine uthevninger) Deres majesteter, Deres kongelige høyheter, statsoverhoder, regjeringssjefer, eksellenser, mine damer og herrer, Ærede ledere for Den europeiske union, Midt i en vanskelig tid for Europa har Den Norske Nobelkomite villet minne om hva Den europeiske union betyr for freden i Europa. Etter de … Fortsett å lese Hvorfor EU? Taler verdt å lese, også for den som ikke liker EU

Krig, fred og nobelprisen

Europas historie er full av historier om vitenskapelige bragder, innovasjoner, kulturell og økonomisk fremgang samt velstandsøkning. Bare tenk på Opplysningstiden og den industrielle revolusjon. Men Europas historie er også historien om krig, to verdenkriger startet her bare i løpet av de siste hundre år, erobringer, etniske konflikter og sosial uro. Det har vært mange å … Fortsett å lese Krig, fred og nobelprisen