Kategori: Samfunn og politikk

 • Frihet og fellesskap – Fugelli og Høyre

  Arbeider du i en bedrift? Synger du i kor? Driver du idrett i et idrettslag? Har barn i barnehage eller på skole? Er du engasjert i Røde Kors eller annen frivillig organisasjon? Organiserer du by- eller bygdefester eller kulturfestivaler? Utvikler du programvare gjennom systemer for samarbeid? Aksjonsgruppe for bedre skolevei? Kort sagt, deltar du i…

 • Kvinners stemmerett

  I dag er det 100 år siden kvinner i Norge fikk allmenn stemmerett på lik linje med menn. Dette gjorde Norge til et av de første land i verden som ga kvinner allmenn stemmerett. Diskusjonen om kvinners stemmerett begynte for alvor på 1880-tallet. Brennevinsloven av 1894 åpnet for folkeavstemning i kommunene om lokale brennevinssamlag skulle…

 • Senk skatten på arbeid utført i hjemmet

  Dagbladet Å senke skattene på slikt håndverks- og servicearbeid for privatpersoner er en glimrende måte å redusert svart arbeid på. Slik det er nå vil svart arbeid til de grader utkonkurrerer lovlig arbeid. Statens inntekter vil ikke senkes av dette dersom det virker, snarere tvert om. Det fører til mer respekt for lover og regler,…

 • Fuglefluktlinjen gjennom 150 år

  Fuglefluktlinjen gjennom 150 år

  Fuglefluktlinjen er betegnelsen på transportkorridoren, for vei og jernbane, mellom København og Hamburg (generelt mellom Skandinava og det europeiske kontinent) over Østersjøen. Korridoren er den korteste, strake og nærmest en luftlinje, en linje fugler ville bruke, derav navnet. På 1860-tallet var jernbaner fremtidens fantastiske fremkomstmiddel, og nye jernbaner ble anlagt over hele Europa. Naturlig derfor…

 • Hvorfor Offentlig-Privat-Samarbeid (OPS) om infrastruktur

  Debatten om alternativ finansiering av infrastruktur, eller i alle fall om veier, ser ut til å dreie seg kun om brukerbetaling, altså “bompenger”, eller nåvået på dette. Man oppretter et bomselskap og tar opp lån for å finansiere lokale investeringer, får Stortinget med, og setter i gang. Bygging og drift skjer likevel hovdsakelig etter tradisjonell…

 • Oppland Sp for rettighetsfesting av BPA

  Oppland Senterparti går på årsmøtet inn for rettighetsfesting av BPA. Noen sitater: Dessverre er det noen som reduserer rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse for funksjonshemmede (BPA) til et økonomisk og et administrativt spørsmål. og BPA innebærer at funksjonshemmede med assistansebehov blir arbeidsledere for sine assistenter, lærer dem opp og bestemmer innenfor det tildelte timetallet hvilke…

 • Ny personidentifikasjon i Norge

  Det norske fødselsnummeret utstedes av Skattedirektoratet og består som kjent av 11 siffer. Systemet ble innført i 1964. De første seks sifrene er rett og slett fødselsdatoen på formen DDMMÅÅ. I og med at årstallet er tosifret betyr en dato én av tre mulige datoene, på 1800-tallet, 1900-tallet eller 2000-tallet. De neste 5 sifrene er…

 • Hvorfor EU? Taler verdt å lese, også for den som ikke liker EU

  Nobelkomiteens leder, Thorbjørn Jaglands tale, oversatt til norsk av ANB/NTB: (mine uthevninger) Deres majesteter, Deres kongelige høyheter, statsoverhoder, regjeringssjefer, eksellenser, mine damer og herrer, Ærede ledere for Den europeiske union, Midt i en vanskelig tid for Europa har Den Norske Nobelkomite villet minne om hva Den europeiske union betyr for freden i Europa. Etter de…

 • Krig, fred og nobelprisen

  Europas historie er full av historier om vitenskapelige bragder, innovasjoner, kulturell og økonomisk fremgang samt velstandsøkning. Bare tenk på Opplysningstiden og den industrielle revolusjon. Men Europas historie er også historien om krig, to verdenkriger startet her bare i løpet av de siste hundre år, erobringer, etniske konflikter og sosial uro. Det har vært mange å…

 • Anders Werp innleder i Fredrikstad

  Anders Werp innleder i Fredrikstad