Give a little bit

Roger Hodgson
Give a little bit Give a little bit of your love to me I’ll give a little bit I’ll give a little bit of my love to you There’s so much that we need to share So send a smile,…

Kirsti

Kirsti Cath Dahle
Historien om oss (et lite utdrag) Min første kontakt med Kirsti skjedde på nettet, i en prategruppe på nettet, november 1997. Kirsti fortalte etterhvert at hun hadde en medfødt svekkelse i musklene, kalt Spinal Muskelatrofi (SMA) som gjorde at…

Ensomheten

Claude Monet Le bateau atelier
Av Anne Helene Guddal («Også det uforsonlige finnes», Kolon 2014) Tidligere publisert i Aftenposten, der med tillatelse fra Kolon forlag. Ensomheten hundser alltid, underordner alltid. Ensomheten setter seg ikke i kroppen som vern eller strategi, nei ensomheten slår blikket ned…

Cattle Management

«Cattle Mangament» eller kveg-hold er kjøtt- melkebondens fag. Bonden bestemmer når dyra skal ha for, når de skal ut på beite, når de skal melkes, vaskes, vaksineres, insemineres og når det er tid for slakt. Bonden vet hva som er…