11. september 2001

Jeg var i Oslo og holdt et kurs. Det skulle holdes på slutten av arbeidsdagen, frem til ca kl 18. Jeg var fullstendig opptatt med å undervise, men så skulle det være en kort pause. En av deltakerne var i pausen innom et rom hvor det sto en radio på. Da vi var klare til å fortsette kunne denne deltakeren melde at det visst hadde skjedd noe svære greier i USA, noe om flykapring, noe om World Trade Center i New York og noe om Pentagon.
Fortsett å lese 11. september 2001

Oslos historie

Nettavisa Groruddalen.no har en artikkel om Aker Herreds historie. Da jeg
gikk på skolen og vi hadde «heimstadlære» var det en rekke tema om Oslos
opphav som gård, middelalderby, etableringen av Christiania, Kristianias
framvekst som hovedstad og det moderne Oslo, men fint lite om den delen av
Oslo som vi vokste opp i, nemlig tidligere Aker (Østre Aker).

Enda så mye lokalhistorie jeg har lest opp gjennom årene så var navnet
Osloherad (Osloar herad, Oslos herred) inntil i dag helt ukjent formeg.
Dette er altså det opprinnelige (eldste kjente) navnet på området der
størsteparten av dagens oslobefolkning bor.

Historien ville det slik, blant annet som følge av svartedauen, at kirken
som i sin tid ble anlagt på gårdene Akers marker, ble eneste soknekirke og
ga opphav til at Osloherad forsvant og Aker Herred kom inn.

At Oslo-navnet opprinnelig ikke bare var knyttet til gården Áslo (Oslo) og
middelalderbyen Oslo, men til store deler av dagens Oslo, gir meg bedre
forståelse for navneskiftet fra Kristiania til Oslo i 1925.

Avisartikkelen